Skip to main content

Kā vārds nokļūst oficiālajā kalendārā

Valsts valodas centra komisijas sēdes tiek sasauktas pēc nepieciešamības (bet ne biežāk kā reizi trijos gados), lai izvērtētu saņemtos personu iesniegumus un saskaņā ar noteiktiem kritērijiem apstiprinātu jaunus personvārdus iekļaušanai oficiālajā kalendārvārdu sarakstā.

Izvēloties personvārdus iekļaušanai oficālajā kalendārvārdu sarakstā, komisija vadās pēc šādiem kritērijiem:
• vārda cilme,
• vārda nozīme (ja to iespējams noteikt),
• vārda labskaņa,
• vārda lietojuma biežums (vārda nesēju skaits pēc Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, kā arī Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta sniegtajiem datiem),
• vārda lietojuma stabilitāte,
• vārda tradicionalitāte,
• atbilstība latviskajai vārddošanas tradīcijai.

Papildus informācija Valsts Valodas Centra mājaslapā.